Nasze realizacje

Opracowania kartograficzne, GIS-owe

      Aktualizacja mapy wojskowej 1:50000, arkusz Oleśnica za pomocą oprogramowania Geomedia Professional - PROGEO Katowice - 2015

      Weryfikacja i aktualizacja bazy EMUIA w gminie Woźniki - SmallGIS - Kraków - 2015

      Weryfikacja i aktualizacja bazy Ergo GEOPOLIS w gminie Czechowice - Dziedzice -SmalllGIS - Kraków - 2015

 

Prace Inspektora

      Inspektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do kontroli powierzchni gospodarstw wolnych, EUROMAPA, Brzeg - 2015

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Współautorzy raportu o oddziaływaniu na środowisko dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji woj. łódźkie, Łęki Szlacheckie

Współautorzy uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu użytkowania budynków gospodarczych na warsztat blacharsko - lakierniczy, woj. łódźkie, gm. Nieborów, Arkadia

Współautorzy raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu odchowalni kur, gmina Rzgów, Bronisin Dworski

Współautorzy raportu o oddziaływaniu na środowisko dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji woj. łódźkie, gmina Wartkowice, Ner

 

Karty informacyjne przedsięwzięcia

Dla punktu zbierania odpadów, w tym złomu w woj. łódzkim, gmina Brzeziny, Paprotnia

Dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrucznego i elektronicznego – woj. łódzkie, Łódź

Dla zakładu przetwarzania odpadów, punkt zbierania wycofanych z eksploatacji pojazdów oraz punkt zbierania odpadów, w tym złomu - woj. łódźkie - Łódź

Dla punktu zbierania odpadów, w tym złomu w woj. łódzkim, Łódź

Dla zakładu produkującego regranulat polietylenowy, woj. łódźkie, Łódź

Dla zakładu polegającego na adaptacji budynków gospodarczych na warsztat naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych oraz myjni ręcznej, woj. łódźkie, Andrespol

Dla punktu zbierania odpadów, w tym złomu w woj. łódzkim, Brzeziny

 

Pozwolenia i zgłoszenia emisji do powietrza

      KĘDZIERSKI 1974 - zgłoszenie dla lakierni - Ruda Śląska - 2015

 

Stała obsługa przedsiębiorst

       BESTAL - zakład zajmujący się m.in. budową oraz remontami rurociągów,

       MARIL - niezależny serwis Nissana i Renault - Katowice - woj. śląskie

       JulAx - przedsiębiorstwo handolowe, branża odzieżowa - Wojkowice - woj. śląskie

 

Raport KOBiZE

Dla zakładu produkującego maszyny budowlane - 2013 - Łódź,

Dla zakładu produkującego  cement oraz kompanii spirytusowej - 2013, 2014, 2015 - Łódź,

Dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2013 - Łódź,

Dla punktu zbierania odpadów, w tym złomu - 2013, 2014 - Łódź,

Dla autoryzowanego salonu samochodowego - 2013, 2014 - Łęczyca,

       Dla zakładu zajmującego się m.in. budową oraz remontami rurociągów - BESTAL - 2014, 2015, 2016 - Katowice

 

 

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Sprawozdanie z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska dla przedsiębiorstwa transportowego,

Sprawozdanie z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska dla salonu samochodowego (z kabina lakierniczą) - 2013, 2014– Łęczyca

Sprawozdanie z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska dla zakładu produkującego maszyny budowlane - Łódź

Sprawozdanie z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska dla zakładu produkującego  cement oraz kompanii spirytusowej - 2013, 2014, 2015- Łódź

Sprawozdanie dla punktu zbierania odpadów - 2013, 2014 - Łódź

Sprawozdanie dla zakładu zajmującego się m.in. budową oraz remontami rurociągów - BESTAL - 2014, 2015, 2016 - Katowice

Sprawozdania zaległe i bieżące dla producenta i sprzedawcy sprzętu sportowego i artykułów sportowych - RomiSport - 2015 - woj.mazowieckie, Dąbrówka

Sprawozdania zaległe i bieżące dla zakładu stolarskiego - Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Sebastian Kędzierski - 2015 - Ruda Śląska

 

Ewidencja odpadów oraz zbiorcze zestawienie danych o odpadach, sprawozdania o zebranym, przetworzonym zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Prowadzenie ewidencji odpadów wraz z zbiorczym zestawieniem danych o odpadach dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Półroczne sprawozdania o zebranym i przetworzonym zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 - Łodź

Prowadzenie ewidencji odpadów wraz z zbiorczym zestawieniem danych o odpadach dla punktu zbierania odpadów, w tym złomu - 2013, 2014

Prowadzenie ewidencji odpadów wraz z zbiorczym zestawieniem danych o odpadach dla  zakładu produkcyjnego zajmującego się projektowaniem, produkcją, montażem materiałów reklamowych typu stand'y, display'e - Łódź - 2014, 2015

Półroczne sprawozdania o zebranym zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dla punktów zbierania odpadów- 2013, 2014 - Łodź

Półroczne sprawozdania o zebranym zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dla firmy serwisującej -  2014 - Łódź,

Zbiorcze zestawienie danych o zebranych odpadach (bieżące i zaległe) -AR-KOL - Łódź - 2015

Zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach dla przedsiębiorstwa zajmującego  obróbką i przetwórstwem tworzyw sztucznych - Konstantynów Łódzki - 2014

Zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach dla zakładu zajmującego się m.in. budową oraz remontami rurociągów - BESTAL - 2014, 2015, 2016 - Katowice

Zbiorcze zestawienie danych dla zakładu stolarskiego - Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Sebastian Kędzierski - 2014 - Ruda Śląska

Zbiorcze zestawienie danych o przetworzonych odpadach dla zakładu produkującego  cement oraz kompanii spirytusowej - 2014, 2015 - Łódź

 Zbiorcze zestawienie danych o wytwarzanych odpadach dla warsztatu samochodowego  - 2015, 2016 - Czaniec

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Dla zakładu produkcyjnego zajmującego się projektowaniem, produkcją, montażem materiałów reklamowych typu stand'y, display'e - Łódź

Dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - Łódź

Dla zakładu produkującego maszyny budowlane - Łódź

Dla zakładu produkującego regranulat z tworzyw sztucznych - Łódź

Dla zakładu przetwarzania odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - Tomaszowo, gm. Żagań, woj. lubuskie,

Dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - Gliwice,

Dla przedsiębiorstwa zajmującą się sprzedażą hurtowom odpadów i złomu (złomy cięte gazowo, złomy paczkowane, odpady gumowe) - Łódź - 2014

 

Zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów dla punktu zbierania odpadów innych niż złom - Łódź

Zezwolenie na zbieranie odpadów dla punktu zbierania odpadów w tym złomu - Łódź

Zezwolenie na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji - Łódź,

Zezwolenie na transport odpadów dla zakładu przetwarzania ZSEiE - Łódź,

Zezwolenie na zbieranie  odpadów innych niż niebezpieczne, w tym złomu - Łęki Szlacheckie,

Zezwolenie na zbieranie odpadów, w tym złomu - Paprotnia, gm. Brzeziny

Zezwolenie na transport odpadów - Paprotnia, gm. Brzeziny

 

Inwentaryzacja przyrodnicze

       Inwentaryzacja dendrologicznej - Mysłowice

 

 Sprawozdania OŚ-OP 1, OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3

 

 

 


 AsterEko Maciej Czechowski
ul. Radockiego 240/4
40 – 645 Katowice

tel. 694 - 493 - 364

e-mail:

astereko@astereko.pl

astereko.czechowski@gmail.com

 

 

© 2014 AstEreko Maciej Czechowski. Polityka cookies.