Specyfika niezbędnych opracowań i sprawozdań, ich szczegółowość i częsta zmienność przepisów ochrony środowiska stanowią istotna trudność dla przedsiębiorstw. Dlatego  firma AsterEko zapewnia realizację obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska ciążących na Przedsiębiorstwach.

Firma AsterEko oferuje usługi wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i to zarówno na etapie przygotowania inwestycji jak i w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa - dokumentacje oraz sprawozdawczość wynikająca z przepisów prawa.

 

Oferujemy stała obsługę przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska
już od 200 zł netto miesięcznie.

 

Opracowania wymagane na etapie realizacji inwestycji  w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 1. Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 2.  Karty informacyjne przedsięwzięć
 3. Wstępna analiza lokalizacji przewidywanych pod przyszłe inwestycje

Opracowania wymagane na etapie funkcjonowania Przedsiębiorstw:

 1. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 2. Pozwolenia wodno-prawne
 3. Zezwolenia na zbieranie odpadów,
 4. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 5. Zezwolenie na transport odpadów

Sprawozdawczość wynikająca z obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska

 1. Sprawozdania roczne z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 2. Ewidencje odpadów - karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, karty ewidencji zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
 3. Sporządzanie rocznych zestawień o zebranych, wytworzonych, przetworzonych odpadach,
 4. Naliczanie opłaty produktowej i sprawozdań OŚ-OP1
 5. raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBiZE)
 6. sprawozdania półroczne dla zbierających, przetwarzających ZSE

 

Stała obsługa Przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

 

 


 AsterEko Maciej Czechowski
ul. Radockiego 240/4
40 – 645 Katowice

tel. 694 - 493 - 364

e-mail:

astereko@astereko.pl

astereko.czechowski@gmail.com

 

 

© 2014 AstEreko Maciej Czechowski. Polityka cookies.